KOMINKIWszystkie zbiorniki mają dodatkowe zabezpieczenie przed wpadnięciem do zbiornika.
Najważniejsze bezpieczeństwo!Czujnik napełnienia szamba

Specjalistycznym szalunek przy wykopach w trudnych warunkach gruntowych:

Dodatkowe kominki posiadające felc zestawiane na zakładkę

Szambo - Zbiorniki specjalne typ ciężki XXL

Rekomendujemy zbiorniki specjalne o pojemnościach:

- 5 m3,
- 6 m3,
- 7 m3.

Wszystkie szamba zaprojektowane i wyprodukowane w Awa Transbet posiadają atest higieniczny HK/W/0315/01/2010. Do produkcji wykorzystano wytrzymały beton B30 (C25/30). Ściany o grubości 100-120 mm i grubości dna 120 mm zapewniają niezawodną szczelność i funkcjonalność w każdych warunkach.

W celu uzyskania gwarancji na wybrany zbiornik specjalny, należy zastosować się do poniższych zaleceń:

1. Roboty ziemne przeprowadzać należy z zachowaniem zasad ogólnych oraz z uwzględnieniem zróżnicowanych warunków gruntowo-wodnych.

2. Przed montażem zbiornika na szambo zaleca się wykonanie podkładu o grubości 20 cm z betonu chudego (klasa wytrzymałości B7,5- B10) lub piasku stabilizowanego. W razie konieczności obniżenia poziomu wód gruntowych zaleca się wykorzystanie studzienek depresyjnych bądź igłofiltrów.

3. Wykop pod zbiornik specjalny może być przeprowadzony ręcznie lub mechanicznie. Rodzaj skarpy zależy od rodzaju gruntu.

4. W Zakładzie Prefabrykacji Awa Transbet zbiorniki na szambo pokrywane są dodatkowo podwójną warstwą Disperbitu lub Bitizolu (w momencie odbioru).

Przypominamy o możliwości wywiercenia otworów wlotowych i wylotowych o zróżnicowanych średnicach. Za dodatkową odpłatnością 200 zł wykonujemy wykop w profesjonalnym szalunku. Dzięki temu osypujący się piasek, iły czy wysoki poziom wód gruntowych nie stanowią dla nas przeszkód w montażu zbiorników na szamba i innego specjalnego przeznaczenia.