Wszystkie zbiorniki mają dodatkowe zabezpieczenie przed wpadnięciem do zbiornika.
Najważniejsze bezpieczeństwo!Czujnik napełnienia szamba

Specjalistycznym szalunek przy wykopach w trudnych warunkach gruntowych:

Dodatkowe kominki posiadające felc zestawiane na zakładkę

kajakiem pod prad

ZBIORNIKI OWALNY o wielkości 14m3.


Szamba posiadają atest higieniczny HK/W/0315/01/2010


SZCZELNE SZAMBA
BETON B 30 (C25/30) , ŚCIANY GR.130 MM

1. Roboty ziemne należy wykonywać wg ZASAD OGÓLNYCH przyjętych dla tego rodzaju prac uwzględniając przy tym różne warunki gruntowo-wodne.

W celu uzyskania gwarancji na zbiornik należy zastosować się do opisu w pkt. 2

2. Przed montażem szamba zalecane jest wykonanie podkładu z chudego betonu o grubości 20cm lub stabilizowanego piasku. W przypadku konieczności obniżenia poziomu lustra wody gruntowej, wskazane jest zastosowanie studzienek depresyjnych lub igłofiltrów. Wykopy należy wykonywać ręcznie lub mechanicznie. Rodzaj skarpy w zależności od rodzaju gruntu.

3. Do wykonania całego zbiornika zastosowany został beton B 30 (C25/30) .

4. Ściany zbiornika w momencie odbioru z Zakładu Prefabrykacji są pokryte dodatkowo podwójną warstwą Bitizolu lub Disperbitu. Dno zbiornika jest grubości 12 cm.

Istnieje możliwość wierceń otworów wlotowych i wylotowych o różnych średnicach.

Posiadamy duże doświadczenie w trudnych warunkach gruntowych (lużny obsypujący się piach, iły lub wysoki poziom wód gruntowych nie jest nam straszny) za odpłatnością 200zł wykop wykonujemy w specjalistycznym szalunku.