VÝROBCA BETÓNOVÝCH ŽÚMP

BETÓNOVÉ ŽUMPY
ŽELEZOBETÓNOVÉ NÁDRŽE
NÁDRŽE NA HNOJOVICU
DOMOVÉ
MALÉ ČISTIARNE

OKRÚHLE NÁDRŽE
OVÁLNE NÁDRŽE
ŠPECIÁLNE NÁDRŽE ťažký typ xxl
KRBY
Všetky nádrže najú dodatočné zaistenie proti vpadnutiu.
Najdôležitejšia je bezpečnosť.Septik snímač hladiny

Debnenie špecialista na výkopu v ťažkých pôdnych podmienkach:

Dodatočné krby s kole zostavený drážkou

Objem (l) Rozmery (m) Váha (t) Cena* (zł)
Okrúhle nádrže
(nárys nádrží v zvislom reze)
2.000 Ø 1.50 x 1.75h 2.1 850
Odporúčané rozmery výkopu Ø 1.80 x 2.50h Celková výška vrátane dosky a krbu
Awa Transbet podrobnosti>>>
5.000 Ø 2.55 x 1.25h 3.5 1.300
Odporúčané rozmery výkopu Ø 2.80 x 2.00h Celková výška vrátane dosky a krbu
Awa Transbetpodrobnosti>>>
6.000 Ø 2.55 x 1.45h 4.5 1.500
Odporúčané rozmery výkopu Ø 2.80 x 2.20h Celková výška vrátane dosky a krbu
Awa Transbetpodrobnosti>>>
7.000 Ø 2.55 x 1.65h 5.5 1.700
Odporúčané rozmery výkopu Ø 2.80 x 2.40h Celková výška vrátane dosky a krbu
Awa Transbetpodrobnosti>>>
8.000 Ø 2.55 x 1.85h 6.0 1.900
Odporúčané rozmery výkopu Ø 2.80 x 2.60h Celková výška vrátane dosky a krbu
Awa Transbetpodrobnosti>>>
Oválne nádrže
(nárys nádrží v zvislom reze)
9.000 2.5 x 3.15 x 1.63h 6.5 2.100
Odporúčané rozmery výkopu 2.70 x 3.50 x 2.40h Celková výška vrátane dosky a krbu
podrobnosti>>>
10.000 2.5 x 3.15 x 1.83h 7.0 2.400
Odporúčané rozmery výkopu 2.70 x 3.50 x 2.60h Celková výška vrátane dosky a krbu
podrobnosti>>>
Špeciálne nádrže ťažký typ xxl
(nárys nádrží v zvislom reze)
5.000 Ø 2.55 x 1.45h 1.900
Awa Transbetpodrobnosti>>>
6.000 Ø 2.55 x 1.65h 2.100
Awa Transbetpodrobnosti>>>
7.000 Ø 2.55 x 1.85h 2.300
Awa Transbetpodrobnosti>>>
Krby
Výška (cm) Cena (zł)
70 70
ceny netto ( 23% VAT)

Prídavné prvky

  • nájazdové platne v cene od 150zł
  • liatinový prielez w cene od 150zł
  • Vykonávame prípojky na oplotenia a prÍpojky z budovy do nádrže s naším materiálom v cene 50 zl / b.m.
Objem jednočasťových žúmp je možné podľa potreby znásobovať, a to ich dodatočným ustavením v rade, čím sa vytvoria dvoj- alebo viackomorové nádrže!

ZABEZPEČUJEME DOPRAVU

Doprava s prívesom - 3zł/km
Vozidlo bez prívesu - 2.70zł/km
Na dlhšie trasy organizujeme prepojenú dopravu, čo výrazne znižuje náklady

MONTÁŽ ZDARMA

VLASTNÍME ATEST PZH (Národného hygienického ústavu)