VÝROBCA BETÓNOVÝCH ŽÚMP

BETÓNOVÉ ŽUMPY
ŽELEZOBETÓNOVÉ NÁDRŽE
NÁDRŽE NA HNOJOVICU
DOMOVÉ
MALÉ ČISTIARNE

OKRÚHLE NÁDRŽE
OVÁLNE NÁDRŽE
ŠPECIÁLNE NÁDRŽE ťažký typ xxl
KRBY
Všetky nádrže najú dodatočné zaistenie proti vpadnutiu.
Najdôležitejšia je bezpečnosť.Septik snímač hladiny

Debnenie špecialista na výkopu v ťažkých pôdnych podmienkach:

Dodatočné krby s kole zostavený drážkou

Informacje o zbiornikach